T j ä n s t e r


Idéarbete och design
Utifrån science centrets verksamhetsinriktning och mål utformas ideer till experiment och upplevelsestationer. I samarbete med en av landets bästa arkitekter designas nya experiment.

Metodutveckling
Rådgivning omfattar identifiering av målgrupper, kvalitetsarbete, ekonomisk analys,  pedagogiska metoder, kvalitetssäkring. Genusperspektiv.