C V  i  k o r t f o r m

Jan Sjökvist
civilingenjör

Seniorkonsult science centers 2006 -

Engagerande föredrag inom klimatområdet, med tonvikt på klimatutveckling och framtiden. Utveckling av interaktiva klimat- och energiutställningar.

Energikontor Sydost AB 2006-

Projektledare inom området lärande och livsstil. Internationella och nationella projekt riktade mot skolor, myndigheter och privata organisationer, med syfte att utveckla metoder och beteendefrågor för att spara energi. Föredrag inom klimatområdet. 

Xperiment Huset Sydost AB 1994 - 2006

Teknikchef och verksamhetsutvecklare med specialisering på kommunikationsfrågor och public outreach. I 13 år ansvarat för och utvecklat  Xperiment Huset i Växjö till ett av Sveriges, enligt Högskoleverket, bästa science centers.

Ansvarat för personal, fundraising och teknisk utveckling, samt tillverkning och försäljning av utställningar till 3 kontinenter.

Genomfört föredrag och workshops i hela Norden, med syfte att intressera allmänhet och pedagoger för naturvetenskap och teknik.

Tidigare uppdrag 1973 - 1994

Konsult och regionchef  inom automation och mikrodatorutveckling.

Övriga meriter

Nordiska Science Center Förbundet

Ordförande 1997 – 1999. Styrelseledamot 1999 – 2005

Föreningen Svenska Science Centers

Styrelseledamot 2006

 

Referenser lämnas på begäran