U t v e c k l i n g & D e s i g n

På uppdrag utvecklar vi fasta och mobila utställningar för science centers och även experiment som intresseväckare till företagsutställningar.  

I samarbete med ett av landets mest erfarna arkitektföretag    designas attraktiva  och intresseväckande experiment, med tonviktpå relevans - "det här angår mig". 

Speciella teman: 
Fysikaliska fenomen
Matematik
Energi
Rymd

Vad är interaktivitet? Om att bygga interaktiva experiment