Klimat- och teknikexperiment

 

Utveckling&tillverkning 

En småländsk flerhundraårig tradition av design och kvalitet kommer till uttryck i våra experiment, som har  fått mycket uppskattning av kunder på  3 kontinenter. Experimenten kännetecknas av robusthet och minimalt krav på underhåll och service. Vår strävan är en engagerande och  pedagogisk presentation i varje experiment. 

Klimat- och energiexperiment
En komplett serie med experiment som skapar insikt i klimatproblematiken framtidens energiförsörjning (engelsk text)

Teknikexperiment
Experiment inom teknik, rymd och illusioner
(engelsk text)

 Xplorators nyhetsbrev